Fuzuli Bilgiler gereksiz ne varsa...
Sadece dişi kanaryalar ötebilir.
YENİ BİR FUZULİ BİLGİ