Fuzuli Bilgiler gereksiz ne varsa...
Bir cam şişe doğada 4000, plastik 1000, bira kutusu 10-100 ve sigara filtresi ise 2 yıl süreyle yok olmuyor.
YENİ BİR FUZULİ BİLGİ